Милениум комод 80 СОКМЕ
Высота:780
Глубина:515
Длина:810
Милениум комод 100 СОКМЕ
Высота:940
Глубина:515
Длина:1010